پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
04:22:29

فرصت های سرمایه گذاری

 

فرصت های سرمایه گذاری در شهر فولادشهر به شرح زیر می باشد

1- مجتمع تجاری اداری خدماتی

 فولادشهر قدیمی ترین شهر جدید کشور در 50 سال اخیر و از جمله موفق ترین آنهاست ، دید و منظر اراضی دشت لنجان و موقعیت شهر در مجاورت آزاد راه اصفهان – شهرکرد و همچنین کنار گذر غرب اصفهان ، پتانسیل زیادی برای سرمایه گذاری فراهم کرده است .

عنوان کلی طرح

نام پروژه

مساحت زمین
(متر مربع)

مساحت زیربنا   مترمربع

مدت اجرا  (سال)

برآورد هزینه (میلیون ریال)

پیش بینی درآمد (میلیون ریال)

درصد سودآوری

نرخ بازگشت سرمایه (سال)

مجتمع تجاری اداری خدماتی
مجتمع تحاری اداری آیت الله طالقانی
20000
5000
2
*32

* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری

2- مجتمع تجاری اداری خدماتی

ایحاد کانونهای کار و فعالیت با الهام از راسته بازارهای ایرانی – اسلامی در محور مرکزی شهر یک فرصت استثنایی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی است .

رشد روزافزون جمعیت و نیاز به مرکز خدمات عمومی و فضاهای تجاری منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی در مقیاس شهر و منطقه زمینه چنین مشارکتی را فراهم ساخته است .

عنوان کلی طرح
نام پروژه
مساحت زمین
(متر مربع)
مساحت  زیربنا مترمربع
مدت اجرا
(سال)
برآورد هزینه (میلیون ریال)
پیش بینی درآمد
(میلیون ریال)
درصد سودآوری
نرخ بازگشت سرمایه (سال)
مجتمع تجاری اداری خدماتی
مجتمع تجاری اداری میدان امیرالمومنین
2709
12698
2/5
*24
 

* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری

3- مجموعه ورزشی و تفریحی ( دریاچه تفریحی )  
 

توجه روزافزون به توسعه شهر و لزوم پیش بیبنی فضاهای ورزشی – تفریحی ، ایجاد یک مجموعه ورزشی چند منظوره و دریاچه تفریحی را ضروری ساخته است .

محور فعالیت و اشتغال فولاد ، ظرفیت های لازم برای خدمات رفاهی جمعیت حوزه نفوذ را فراهم کرده است و مشارکت در احداث چنین پروژه ای توجیه فنی و اقتصادی مناسبی خواهد داشت.

عنوان کلی طرح
نام پروژه
مساحت زمین
(متر مربع)
مساحت زیربنا
( مترمربع )
مدت اجرا
(سال)
برآورد هزینه
(میلیون ریال)
پیش بینی درآمد
(میلیون ریال)
درصد سودآوری
نرخ بازگشت سرمایه
(سال )
مجموعه ورزشی و تفریحی
( دریاچه تفریحی )
مجتمع ورزشی و تفریحی
30000
4000
3
*17400
12600
24%
1.5
 
* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری
 

4- مجموعه گردشگری و پارک شهر   

احداث یک مجتمع تفریحی و گردشگری با عناصری همچون پارک وحش ، تله کابین برای رونق بخشیدن به حیات شهر بالا ترین امتیاز را بدنبال دارد لازم است چنین فرصت سرمایه گذاری را با راهکارهای اجرائی هماهنگ و از طریق نظام هدایت بعنوان یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری مورد کنترل و حمایت خاص قرار داد .

عنوان کلی طرح
نام پروژه
مساحت زمین
(متر مربع)
مساحت زیربنا
( مترمربع )
مدت اجرا
(سال)
برآورد هزینه
(میلیون ریال)
پیش بینی درآمد (میلیون ریال)
درصد سودآوری
نرخ بازگشت سرمایه
(سال )
مجموعه های گردشگری و پارک وحش
مجتمع گردشگری و تفرجگاهی
44000
4500
3
*78650
30300
38%
2.5
 
* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری
5- مجموعه نمایشگاهی
 

استقرار مکانی شهر ، دسترسی به راههای ارتباطی و پتانسیل های بالقوه منطقه ، موقعیت نوینی برای مکان یابی کارکردهای رده منطقه ای ، شهری و استانی ایجاد کرده است . احداث چنین مجموعه ای بعنوان سایت نمایشگاه غرب استان اصفهان فرصت جدید سرمایه گذاری محسوب می گردد .

عنوان کلی طرح
نام پروژه
مساحت زمین
(متر مربع)
مساحت زیربنا
( مترمربع )
مدت اجرا
(سال)
برآورد هزینه
(میلیون ریال)
پیش بینی درآمد
(میلیون ریال)
درصد سودآوری
نرخ بازگشت سرمایه
(سال )
مجموعه نمایشگاهی
( نمایشگاه دائمی )
مجتمع نمایشگاه و خدمات جانبی
1650000
300000
10
بطور فازبندی
*2047500
430000
21%
4.7
 
* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری

6- مجموعه فرهنگی و هنری
 

استقرار فولادشهر در مجاورت شهر تاریخی اصفهان ، فرصتهای زیادی را برای توسعه فرهنگی و هنری نمایان می سازد .

احداث مجموعه هنری و فرهنگسرای بزرگ ، تالار نمایش ، مجتمع فرهنگی و باغ هنر یک فرصت ارزشمند و یگانه برای سرمایه گذاری در این شهر به حساب می آید .

عنوان کلی طرح
نام پروژه
مساحت زمین
(متر مربع)
مساحت زیربنا
( مترمربع )
مدت اجرا
(سال)
برآورد هزینه (میلیون ریال)
پیش بینی درآمد (میلیون ریال)
درصد سودآوری
نرخ بازگشت سرمایه
(سال )
مجموعه فرهنگی و هنری
مجتمع فرهنگی
11000
2000
2
*23400
5100
22%
2.1
 

* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری

7- مجموعه های مسکونی ( طرح مهر )
 

تغییرات و نوسانات قیمت مسکن ، رشد روزافزون ساخت و سازها و اسکان جمعیت و هجوم رو به افزایش متقاضیان سکونت ، زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و تولید مجتمع های مسکونی در قالب تعاونیهای مسکن با توجه به توسعه کالبدی این منطقه استفاده از تکنولوژی نوین ساخت همراه با مجم.عه تسهیلاتی که در نظام بانکی کشور جهت این امر فراهم شده است ، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب می شود .

عنوان کلی طرح
نام پروژه
مساحت زمین
(متر مربع)
مساحت زیربنا
( مترمربع )
مدت اجرا
(سال)
برآورد هزینه (میلیون ریال)
پیش بینی درآمد
(میلیون ریال)
درصد سودآوری
نرخ بازگشت سرمایه
(سال )
مجموعه های مسکونی
( طرح مهر)
واحد همسایگی
( مجتمع مسکونی )
830000
320000
7
بطور فازبندی
*1911000
329000
17.2%
5
 

* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری

8- مجتمع باغ منزل ( باغشهر )
 

ترکیب فضاهای سبز ، استفاده از یال دره ها و اراضی دامنه ها و شیب ها ، ارزش گذاری به محیط طبیعی شهر ، به منظور شیوه جدید اسکان در درون بافت شهری و ایجاد اشتغال ، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری جهت ایجاد باغ محله محسوب میشود .

عنوان کلی طرح
نام پروژه
مساحت زمین
(متر مربع)
مساحت زیربنا
( مترمربع )
مدت اجرا
(سال)
برآورد هزینه (میلیون ریال)
پیش بینی درآمد (میلیون ریال)
درصد سودآوری
نرخ بازگشت سرمایه
(سال )
مجتمع باغ منزل (باغشهر)
دهکده توریستی
125000
15000
5
*130000
120000
30%
1.1
 

* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری

9- مترو
 

 از آنجا که زمان فاکتوری با ارزش است ، بین تمام تحلیل گران و برنامه ریزان ارتباط آن با تحلیل اقتصادی طرحهای حمل و نقل اتفاق نظر وجود دارد ، تئوریهای مربئط به ارزش زمان در حمل و نقل با روند رو به رشد جمعیت در شهرها و نیاز به وجود سیستم حمل و نقل عمومی از جمله مسیر ریلی از ارتباط نزدیکی برخوردار است .

احداث یک سامانه و ایستگاه مترو برای رونق بخشیدن به حیات شهر بالاترین فرصت سرمایه گذاری را بدنبال خواهد داشت .

عنوان کلی طرح
نام پروژه
مساحت زمین
(متر مربع)
مساحت زیربنا
( مترمربع )
مدت اجرا
(سال)
برآورد هزینه (میلیون ریال)
پیش بینی درآمد (میلیون ریال)
درصد سودآوری
نرخ بازگشت سرمایه
(سال )
مترو
مسیر و ایستگاه مترو
35.1
35.1
5
*1500000
500000
33%
3
 

* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری