جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
18:40:49

شرایط اقلیمی

موقعیت آب و هوائی

تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و نیمه خشک دارد .

میزان بارندگی بین 170 تا 190 میلیمتر می باشد .

حداقل و حداکثر دما : 5- و 38+

نوسان های دما در فصول سال :

بهار : 25 و 10+ درجه   تابستان : 38 و 25 درجه   پائیز : 28 و 12 درجه    زمستان : 30 تا 5- درجه

رطوبت : 35% – 10%

بهترین فصل و بهترین زمان جهت بازدید از شهر فصل بهار می باشد . بعلت فضای سبز متنوع موجود در شهر این فصل چه از نظر زیبایی و چه از لحاظ دما بهترین زمان جهت بازدید می باشد .