یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
04:59:45

راهنمای متقاضیان

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۰
عنوان خدمت: تامین و نگه داری زیرساخت های حمل و نقل شهری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

تامین و نگه داری زیرساخت های حمل و نقل شهری عبارت است از خط کشی و آسفالت معابر، خیابانها، نظارت بر عملکرد اتوبوس ها و تاکسی ها، ایجاد ایستگاه ها و پایانه های اتوبوس، ترمیم ایستگاه اتوبوس، نصب تابلوهای حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مینی بوس و ….. که رسیدگی و ثبت درخواست آن از طریق بخش ثبت درخواست  قابل پیگیری می باشد.

علاوه بر این با استناد به ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه؛ شرکت‌های حمل و نقل، مالکین و رانندگان حوزه حمل و نقل بار درون شهری و حومه میتوانند با مراجعه به شهرداری متناسب نیاز خود پروانه مرتبط دریافت نمایند.

صرفا فرم درخواست تکمیل شود.

  • دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه
  • قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

فرآیند تامین و نگه داری زیرساخت های حمل و نقل شهری از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد. متقاضی بایستی با مراجعه به بخش ثبت درخواست، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نماید.

  1. ثبت درخواست توسط متقاضی
  2. بررسی درخواست توسط کارشناسان
  3. رسیدگی به درخواست متقاضی متناسب با نوع خدمت درخواستی