نام
آدرس
تلفن
رستوران و تالار عقیق
محله ب 4
 
رستوران تریای شهرداری
محله شهید صدر جنب مجتمع تجاری ب1
0334-2625052
رستوران سرو طلایی
پارک محله شیخ بهایی
0334-2626030
رستوران تپه
در حال احداث در اراضی مرکز شهر مجاور تپه شیطانی، خیبان ایثارگران
 
قهوه خانه سنتی
پارک ورودی شهر ، جنب ترمینال