اهداف اصلى تشكيل مركز فوريت‌هاى پليسى 110

تحقق شعار پليس پاسخگو در جامعه.
تحول در نظام دريافت، ابلاغ و پيگيرى بازخورد مأموريت‌هاى محوله پليس.
تشكيل و تسريع در برقرارى ارتباط مردم و برخوردارى آنها از خدمات پليسى ناجا.
ساماندهى كليه ورودى‌هاى مأموريتى به ناجا از طريق 110 و اعمال نظام كنترلى بر چرخه دريافت، ابلاغ و نحوه اجراى مأموريت‌ها در ناجا.

هدفمند شدن عمليات پليس بر اساس نيازهاى واقعه ای جامعه (از زبان و درخواست مردم).
دست‌يابى به واقعيت‌هاى آمارى و تجزيه و تحليل صحيح و اصولى‌تر روند تغييرات انواع تخلفات و جرائم در جغرافياى مختلف كشور.
ارتقاء كيفى برنامه‌هاى پيشگيرى ناجا بر اساس نتايج تجزيه و تحليل‌هاى آماري.
تحقق نظام فرماندهى و كنترل در ناجا.
بستر سازى براى تقويت همكارى اطلاعاتى مردمى با ناجا و مشاركت آنان در ساير زمينه‌ها.
تسهيل در ارائه خدمات مشاوره‌اى و پاسخگويى به سؤالات پليسى مردم از طريق 110.
جلوگيرى از سرگردانى مردم در مراجعه به پليس و تسريع بخشيدن به نيازمندى‌هاى مردم.
ايجاد ارتباط و تعامل منطقى بين سيستم‌هاى پيشگيري، پيگيرى ، كشف جرم ، كنترل ، پيگيرى مأموريت‌هاى ناجا و مهمترين اهداف.

هدف و منظور از ايجاد مراكز فوريت‌هاى پليسى (سيستم 110)

ايجاد تحول و ساماندهى در حضور به موقع پليس در صحنه‌هاى جرم.
ارائه سريع‌ترين روش براى درخواست كمك از پليس.
كاهش چرخه كارى در مراجعه مردم به كلانترى‌ها در مواقع ضروري.
ايجاد ناامنى براى مجرمين و بزهكاري.
افزايش حساسيت امنيت در جامعه.
بالا بردن توان اطلاعاتى و تصميم‌گيرى فرماندهان در متناسب سازى عمليات پليس براى نياز جامعه.
فراهم نمودن امكانات تحليلى ، امنيتى و انتظامى شهرستان‌ها.
يكپارچه سازى عمليات امداد و نجات بين پليس و اورژانس ـ آتش نشانى و ساير سازمان‌هاى امدادي.
تحكيم امنيت عمومى و تلاش براى پايدارى آن.
انجام كنترل عمليات پليسى به وسيله ابلاغ مأموريت از بالا و دريافت بازخورد آنها.

مقدمه
 
تأمين امنيت و تحكيم نظم و اجراى قانون و عدالت از مهمترين اركان ثبات و سلامت يك نظام اجتماعى و سياسى است و نقش نهادهايى كه تأمين كننده اين هدف باشند، به اندازه‌اى مهم است كه شايد بتوان گفت، بدون وجود چنين نهادهايي، بقاى يك جامعه ممكن نمى‌گردد. در كشور ما بخش عمده‌اى از اين وظيفه مهم بر عهده نيروى انتظامى است.
با نگرش كلى بر وظايف نيروى انتظامى در كشور مى‌توان به گستردگى فعاليت‌هاى اين نيرو كه بالغ بر انجام 22 مأموريت خاص و بيش از 120 مأموريت عام مى‌گردد واقف شد. اين تنوع و تعدد وظايف در هيچ يك از نيروهاى نظامى و سازمان‌هاى غير نظامى جمهورى اسلامى ايران وجود نداشته و مى‌توان اذعان داشت نيروى انتظامى تنها نهادى است كه در عرصه‌هاى مختلف و در اقصى نقاط كشور از مرزها تا درون شهرها در گستره وسيع و انجام وظايف محوله مى‌پردازد، با وجود اين گسترگى و تنوع مأموريتى و همچنين توجه به كمبودهاى مختلف در اين سازمان بود كه سبب شد طراحى‌ سيستمى كه بتواند با سازماندهى امكانات موجود و افزايش تحرك و سرعت عمل، به نيازمندى‌هاى فورى مردم پاسخ دهد، احساس گردد. تا ضمن حضور به موقع در صحنه‌ها، با ناامن كردن كشور براى مجرمين و امنيت بخشيدن به وظايف اجتماعى كشور، رضايت عمومى جامعه را در بحث امنيت و ناهنجارى‌هاى اجتماعى مربوط به وظايف پليسى فراهم نمايد

افق‌هاى آينده براى سيستم 110

در جامعه

فرهنگ‌سازى و تقويت هر چه بيشتر انگيزه و مشاركت عمومى در راستاى حفظ نظم و امنيت جامعه از طريق ذيل :

فرهنگ‌سازى و تقويت اعتماد مردمى از طريق رسانه‌هاى جمعى (تلويزيون، راديو، مطبوعات و ساير امور تبليغاتي).

برنامه‌ريزى‌هاى آموزشى و توجيهى براى دانش‌آموزان مدارس و آموزشگاه‌هاى كشور با همكارى وزارت آموزش و ساير ارگان‌هاى ذيربط به منظور نهادينه شدن فرهنگ همكارى با پليس در سطح نوجوان و جوانان.

تهيه و تدوين ارائه طرح‌هاى تازه و نوآورى براى مردم به منظور زنده نگهداشتن باور و ارتباط مردم با پليس.

تقويت عملكرد دفتر نظارت همگانى به منظور تحقق شعار پليس پاسخگو در جامعه.

تبيين سهم و شغل هر يك از سازمان‌ها و نهادهاى كشورى و لشگرى به ويژه اقشار مختلف مردم در حفظ و تأمين نظم و انضباط اجتماعى در كشور و برنامه‌ريزى جهت ايجاد نظام جامع امنيتى و انتظامى تحت مديريت واحد انتظامى كشور.

بهره‌گيرى از كليه امكانات و توان بالقوه نظام در راستاى همكارى با پليس در حفظ نظم و امنيت فردى و اجتماعي.

در كنترل بزهكاران

بهره‌گيرى از كليه امكانات هنرى و تبليغى به منظور هر چه كريه‌تر كردن چهره بزه و بزهكارى و معرفى و القاء آن به عنوان يك ضد ارزش در جامعه با هدف تهيج عمومى در مبارزه با مفاسد و جرائم.

بزرگنمايى كراهت بزه و بزهكارى در سطح جامعه و ساماندهى و هدايت كليه امكانات فرهنگى و تبليغى به ويژه اعتقادات دينى و مذهبى اعم از ساخت و ارائه فيلم و سريال و نمايش‌نامه و سرودهاى هنرى با هدف زنده‌كردن روح توبه و بازگشت از مسير خلاف در جوانان، نوجوانان و ساير اقشار جامعه.

ايجاد تقويت مراكز مطالعات و مشاوره نيروى انتظامى به منظور ريشه‌يابى و شناخت علل و انگيزه‌هاى ارتكاب جرائم در اقشار سطوح مختلف نسبى جامعه و پيگيرى و برطرف نموده خلاء‌هاى شناسايى شده از طريق مبادى ذيربط به منظور از بين بردن زمينه‌هاى وقوع بزه و بزهكارى در سطح كشور.

برنامه‌ريزى براى تبيين و اجرا گذاشتن مراقبت‌هاى ويژه با همكارى خانواده‌هاى مجرمين و بزهكارانى كه از محاكم و مراجع قضايى و قانونى آزاد گرديده و دوباره به آغوش جامعه باز مى‌گردند، با هدف سهيم كردن خانواده‌هاى آنها در نظام كنترل و پيگيرى مجرمين و بزهكاران جامعه.