پلیس 110
 

پلیس راه

 

اهداف اصلى تشكيل مركز فوريت‌هاى پليسى 110
تحقق شعار پليس پاسخگو در جامعه.
تحول در نظام دريافت، ابلاغ و پيگيرى بازخورد مأموريت‌هاى محوله پليس.
تشكيل و تسريع در برقرارى ارتباط مردم و برخوردارى آنها از خدمات پليسى ناجا.
ساماندهى كليه ورودى‌هاى مأموريتى به ناجا از طريق 110 و اعمال نظام كنترلى بر چرخه دريافت، ابلاغ و نحوه اجراى مأموريت‌ها در ناجا.

 

معاونت راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل يكى از معاونت‌هاى پيش‌بينى شده در سازمان نيروى انتظامى است كه وظايف و مأموريت‌هاى آن به شرح زير است

مأموريت : برنامه‌ريزى و هدايت فعاليت‌هاى راهنمايى و رانندگى به منظور تأمين نظم عبور و مرور، اجراى مقررات راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل، امور توزين و حفظ حريم راهها در سطح كشور با توجه به مقررات داخلى و بين‌المللي.
هدايت تخصصى واحدهاى تابعه نيرو در زمينه امور راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل.

 

ادامه مطلب

 

ادامه مطلب

 
 
 
 
 
گواهینامه
 
گذرنامه
 

ادامه مطلب

 

ادامه مطلب

 
 
 
 
 
مراکز پلیس +10
 

مراکز وظیفه عمومی

 
 
 
 
 
 
 

اصلاح نشانی مالکین خودرو

 
 
 

مدارك لازم براي تغيير نشاني دارندگان خودرو:

 
اصل شناسنامه يا بنچاق خودرو

مدرك شناسايي دارنده خودرو (شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه، گذرنامه)
 مدرك احراز نشاني دارنده خودرو (يكي از قبوض تلفن، برق، آب، گاز)

 
 
 
 
 

 

 

 

بازگشت