نام مسئول
آدرس
تلفن
فکس
اکرم کنارنگ دست نایی
محله ب 1، بازارشهر و روستا،محل سابق شرکت تعاونی ذوب آهن
0334-2636662
0334-2636662
حسین روشندل
محله 22 بهمن ، مجتمع تجاری پارک ، پلاک 21
0334-2637001
0334-2637002
 
محله آ6