نام اداره
آدرس
تلفن
نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
محله ب1 ، پارکینگ هشتم ، جنب بهداشت
0334-2627892
دانشگاه پیام نور
محله ب 1 ، محله شهید صدر
0334-2639991
موسسه آموزش عالی امین
بلوار آیت ا... خامنه ای ، خیابان طالقانی ، روبروی بانک ملی ، محله آ 2
 
موسسه آموزش عالی صنعتی فولادشهر
محله ب4  بلوار شهداء
0334-2636677
موسسه آموزش عالی فرزانگان
ابتدای ورودی فولادشهر
روبروی ترمینال فولاد شهر (محله (B1
0334-2639954
شرکت عمران شهر جدید فولادشهر
بلوار ولی عصر ، ابتدای بلوار امام خمینی
0334-2622005-7
اداره گاز
بلوار ولی عصر ، جنب اداره مخابرات و کلانتری
 
اداره آب
بلوار آیت ا.. ، ابتدای بلوار شهدا       ( محله ب 5 )
 
اداره برق
بلوار آیت ا.. ، ابتدای بلوار شهدا       ( محله ب 5 )
 
اداره مخابرات
بلوار ولی عصر ، جنب ساختمان کلانتری
 
کلانتری
بلوار ولی عصر، جنب اداره مخابرات
 
راهنمایی و رانندگی
بلوار آیت ا... خامنه ای ، ابتدای ورودی شهر
 
بیمه تأمین اجتماعی
بلوار آیت ا... خامنه ای ، ساختمان شهرداری
 
نمایندگی آموزش و پرورش
ورودی شهر ، جنب مدرسه شهید بنیانیان
 
دانشگاه مخابرات
جاده نجف آباد ،
 
بانک ملی
خیابان آیت ا.. طالقانی
 
بانک صادرات
خیابان آیت ا.. طالقانی
 
بانک مسکن
خیابان آیت ا.. طالقانی
 
موسسه مهر
خیابان آیت ا.. طالقانی
 
موسسه قوامین
خیابان آیت ا.. طالقانی
 
موسسه قرض الحسنه امام حسین
خیابان آیت ا.. طالقانی
 
بانک ملت
خیابان آیت ا..  ، ابتدای بلوار شهدا
 
بانک سپه
خیابان آیت ا.. ، ابتدای بلوار شهدا
 
بانک تجارت
خیابان آیت ا.. طالقانی، بازار کوثر
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ابتدای خیابان طالقانی   2624444-0334 و 125