شهر جدید فولادشهر در بخش مرکزی شهرستان لنجان و در 25  کیلومتری جنوب غربی اصفهان،  در محور ارتباطی اصفهان شهرکرد واقع شده است . این شهر مساحتی بالغ بر 7700 هکتار  دارد .

فولادشهر درسال 1342 برای اسکان کارمندان ذوب آهن تأسیس شد و از سال1363 به عنوان یک شهر جدید فعالیت خود را آغازنمود و هم اکنون بیش از 85000 نفر جمعیت دارد .

 به علت نزدیکی به مرکز استان و همچنین دسترسی آسان به صنایع بزرگی همچون ذوب آ هن اصفهان ، فولاد مبارکه و همچنین کارخانه  سیمان سپاهان این شهر به  مکانی مناسب جهت اسکان تبدیل گردیده است. دیگر مزایای زندگی در این شهر جدید نزدیکی به مراکز آموزش عالی همچون دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد می باشد.

 

 

اسامي شهرداران از بدو تأسيس تاکنون :

آقاي محمدمهدي شفيعي (مجري تأسيس شهرداري) از تاريخ 8/2/70 تا تاريخ 15/4/72 .
آقاي محمدباقر انصاري از تاريخ 16/4/72 تا تاريخ 31/1/75
آقاي حسين فراست از تاريخ 1/2/75 تا تاريخ 9/6/76
آقاي سيروس اسدي اسکندر از تاريخ 10/6/76 تا تاريخ 30/5/78
آقای سید حسین جمالی ( سرپرست شهرداری ) از تاریخ 30/5/78 تا تاریخ 8/8/78
آقاي کريم احمدي از تاريخ 8/8/78تا تاريخ 7/5/82
آقاي حميد اسمي پور از تاریخ 8/5/82 تا تاريخ 13/6/86
آقاي حسن حجتي از تاريخ 14/6/86 تا تاريخ27/11/88
آقاي مهندس محسن صدرالدین کرمی (سرپرست شهرداری) از تاريخ 6/11/88 تا تاريخ 27/3/89
آقای آقاجان علیخانی پور از تاریخ 27/3/89 تا تاریخ 5/2/91
آقای سام محمدی  از تاریخ 1/4/91 تا 7/8/92
آقای حسین امیری از 7/8/92 تا 22/3/94
آقای حسین ایزدی ( سرپرست شهرداری ) از تاریخ 94/3/23تا 94/4/12
آقای عباس مرادی از تاریخ 94/3/12تا کنون